Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014 in cadrul fondului ONG in Romania

 

www.eeagrants.org

Care sunt pasii pentru a obtine o locuinta sociala?

21 Septembrie 2015

Pasul 1

Identifică dacă te încadrezi în categoriile de grupuri sociale care ar putea beneficia de o locuinţă socială!

Pasul 2

Asigură-te că ai toate actele necesare întocmirii dosarului!

 • Cerere tip eliberata de către Primăria Sectorului aferent;
 • Memoriu explicativ - situaţia familială şi locativă+ număr telefon de contact;
 • Copie xerox - B.I. sau CL cu domiciliul stabil în sectorul la care se depune cererea (soţ + soţie + copii majori + părinţi care gospodăresc împreună);
 • Copie xerox - certificate de naştere ale copiilor minori (după caz);
 • Copie xerox- certificat de căsătorie (după caz);
 • Adeverinţe de salariu cu veniturile nete (defalcate) realizate în ultimele 12 luni sau după caz; taloane pensie, adeverinţe ajutor social (pentru toţi membrii majori);
 • Copie xerox act de proprietate, contract de închiriere al titularului locuinţei de la adresa de domiciliu de pe B.L sau C.I.;
 • Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale;
 • Declaraţie notarială (în original) din care să rezulte că nici unul dintre membrii majori ai familiei nu au deţinut şi nu au înstrăinat nicio locuinţă proprietate/o proprietate după 1 ianuarie 1990 şi până în prezent pe teritoriul ţării;
 • Certificate medicale, pentru invalizi de gradul I sau II, sau pentru persoane cu handicap (dup caz);
 • Copie după hotrârea de divorţ rămasă definitivă (după caz);
 • Adeverinţa pentru tinerii proveniţi de la Casele de copii (după caz);
 • Certificat pentru beneficiarii legii 42/1990sau 118/1990(dupăcaz);
 • Orice alt act pe care îl consideraţi necesar în sprijinul cererii dumneavoastră de locuinţă;
 • Hotărâre judecătorească de evacuare rămasă definitivă (după caz);
 • Diplomă studii superioare, legalizată, pentru titularul cererii.

 

Pentru stabilirea punctajului şi efectuarea de verificări la dosar, vă atentionam sa  nu uitaţi să aveţi asupra dvs. şi originalul actelor aflate în copie!

Menţionăm că numărul actelor necesare poate varia de la sector la sector cât şi de la an la an, fiind necesar să verifici întotdeauna aceste informaţii la sediul primăriei de sector!

Pasul 3

Verifică anual calendarul depunerii actelor la sediul primăriilor de sector, intrucat unele acte necesare au termen de valabilitate scurt!

Pasul 4

Depune dosarul în perioada de înregistrare a acestora la sediul primăriilor!

Pasul 5

Verifică întotdeauna punctajul pe care l-ai obţinut, în urma analizării dosarelor, la sediul primăriilor de sector!

Pasul 6

În cazul în care nu ai obţinut o locuinţă socială şi doreşti să aplici şi în anii următori, ai grijă să reactualizezi dosarul anual în perioada afişată la sediul primăriilor de sector!

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii
şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org: