Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014 in cadrul fondului ONG in Romania

 

www.eeagrants.org

Categorii:
Nume:
  Pagina 1 din 1  
Legea locuintei

LEGE nr. 114 din 11 octombrie 1996 (republicata)(actualizata)
privind locuintele (actualizata pana la data de 1 octombrie 2011)

?
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996

NORMA (A) 07/12/2000
NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2000 (actualizate)
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 (actualizate pana la data de 9 aprilie 2001)

 

 

Sursa:  http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G04E1JVCYN1U3Q0IPRUZJMVQJH2

Normele metodologice (2) pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996

HOTARARE nr. 1.275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuin?ei nr. 114/1996.

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/25823

Legea pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 (republicat?) - (actualizat?)
pentru cinstirea eroilor-martiri ?i acordarea unor drepturi urma?ilor acestora, r?ni?ilor, precum ?i lupt?torilor pentru
victoria Revolu?iei din decembrie 1989
(actualizat? pân? la data de 16 octombrie 2003)

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/827

?
Legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 (actualizata)
privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
(aplicabila incepand cu data de 22 octombrie 2013)

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34645

?
Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987

LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 (actualizata)
recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca
anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987)
(actualizata la data de 22 ianuarie 2015
)

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53662

?
Legea privind venitul minim garantat

LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (actualizata)
privind venitul minim garantat
(actualizata la data de 30 iunie 2015)

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/29731

?
Decret - Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (**republicat**)(*actualizat*)
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
(actualizat pana la data de 2 mai 2013*)

Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/111378

  Pagina 1 din 1  
Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Intreaga raspundere asupra corectitudinii
şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi
www.eeagrants.org: